Domů / Detekce Plynů / Garáže, kotelny, STK / Adresovatelné

Alpa EcoTerm XT - Detektor metanu

Kód: PW-100-NG
Adresovatelný detektor plynu - metan (CNG), dvouvodičový systém Teta Gas
Dostupnost:

PW-100-NG

Alpa EcoTerm XT

Detektor plynu Alpa EcoTerm XT je pokročilé a všestranné zařízení určené pro detekci koncentrace metanu ve veřejně přístupných zařízeních, jako jsou kotelny a průmyslové haly. Přítomnost nebezpečného plynu je detekována pomocí katalytického senzoru, který zaručuje spolehlivý provoz zařízení bez falešných poplachů a v důsledku toho bezproblémový chod systému detekce plynu nasazeného na monitorovaných zařízeních.

Detektory jsou imunní vůči vlhkosti, změnám okolní teploty a přítomnosti jiných plynů. Zařízení měří koncentraci metanu ve stanovených časových intervalech a informaci o překročení přípustných prahových hodnot poskytlo obsluze systému při rozsvícení vysoce výkonné LED diody umístěné ve spodní části zařízení. Takové řešení umožňuje spolehlivou identifikaci stavu detektoru na vzdálenost až několika metrů.

Komunikaci mezi detektorem a nadřízenou řídicí jednotkou zajišťuje výstupní signál 4 – 20 mA.

Detektor plynu Alpa EcoTerm XT není určen pro instalaci v oblastech s potenciálně výbušnou atmosférou.

Soubory